Motywacja

  • Motywacja,  Rozwój osobisty

    Konsekwencja w działaniu i codzienne wybory

    Konsekwencja w działaniu, dyscyplina i niepoddawanie się. Te trzy czynniki wpływają na to, czy osiąga się sukces w życiu czy nie. Do dziś ich w sobie nie wypracowałam, więc jestem wręcz skazana na porażkę! Czy możliwa jest jakakolwiek zmiana? Jasne, choć wymaga to znów: konsekwencji w działaniu, dyscypliny i niepoddawania się! Wszystko sprowadza się do tych trzech…